Kvinnor i nätverk Laholm

Föreningen har till ändamål

-att öka kvinnors inflytande samt ta del av resurser i samhälle och arbetsliv i Laholms kommun på jämställda villkor.

-att uppmärksamma, sprida information, bilda opinion kring kvinnors arbets- och livssituation samt ta tillvara viktig kompetens.

-att stimulera och stärka kvinnors företagande i Laholms kommun i såväl stad som landsbygd.

För att hålla dig uppdaterad kan du följa oss på