FrukostFREDAG

Drop-in sista fredagen i månaden på konditori Cecil vid Stortorget i Laholm klockan 8.00 (gärna tidigare). Den som har tid och lust kommer i tid, köper sin egen frukost och tar del av Winnets nyheter och varandras verksamheter. Vi brukar vara klara till klockan 9.00 men ofta är det flera som sitter kvar en längre stund för att prata och knyta kontakter.

MEDLEMSMÖTEN

Winnet Laholm arrangerar medlemsmöten med varierat innehåll, det kan vara föreläsningar, företagsbesök, workshops och prova-på-upplevelser. Under alla våra aktiviteter ges det utrymme för erfarenhetsutbyte.

utbildning

När det finns behov anordnar vi utbildningar inom aktuella ämnen. Kurserna kan vara öppna för alla, men då får medlemmarna ett mer fördelaktigt pris. Meddela gärna vad du vill förkovra dig inom.

FLER AKTIVITETER HITTAR DU på