Kalender våren 2023

27 januari: Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. Företag i Fokus är Kaffe & Böner och vi får besök av kommunstyrelsen nya ordförande Ove Bengtsson.

15 februari: Årsmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11, Laholm, från 18.30. Anmälan HÄR senast den 9 februari. Vi bjuder på mat och fika! 

24 februari: Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. Styrelsen presenterar sig och verksamheten för 2023. 

31 mars:  Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. 

28 april:  Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00.

26 maj:  Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00.

1 juni: Medlemskväll på Kungsbygget Äventyrspark, kl. 19.00. Vi åker rodel och grillar tillsammans. 295 kr/person, vi bjuder på mat. Anmälan senast den 25 maj via anmälningsformuläret. 

16 juni:  Frukostmöte i Stadsparken i Laholm, kl. 8.00-9.00.

FrukostFREDAG

Drop-in sista fredagen i månaden på Kaffe & Böner, på Ryssgatan 11 i Laholm klockan 8.00. Den som har tid och lust kommer i tid, köper sin egen frukost och tar del av Winnets nyheter och varandras verksamheter. Vi brukar vara klara till klockan 9.00 men ibland är det flera som sitter kvar en längre stund för att prata och knyta kontakter. Har du förslag på saker du vill diskutera på frukostmötet, personer du vill vi ska bjuda in eller frågor skicka ett mail till medlem@winnetlaholm.se!

MEDLEMSMÖTEN & utbildningar

Winnet Laholm arrangerar medlemsmöten och utbildningar med varierat innehåll. Det kan vara föreläsningar, företagsbesök, workshops och prova-på-upplevelser. Under alla våra aktiviteter ges det utrymme för erfarenhetsutbyte. 

NÄRINGSLIVSDAGEN 2023

Näringslivsdagen 2023 kommer att gå av stapeln! Exakt när, föreläsningar med mera kommer att uppdateras här så snart det är spikat.   

FLER AKTIVITETER HITTAR DU på