Kalender hösten 2022

30 september: Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. Besök av Reino Jakobsson, landsbygdsutvecklare på Laholms kommun. 

11 oktober: Medlemsbesök på Lager Båstad, kl. 19.00
Anmälan senast den 9 oktober här: Anmälningsformulär

25 oktober: Föreläsning om Kommunikaion i Relationer i Anna-bellehuset, Hästtorget, Laholm, kl. 18.30. Kostnad 100 kr (inklusive fika).
Anmälan senast den 21 oktober här: Anmälningsformulär

28 oktober: Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. Företag i Fokus är Fjord Consulting AB. 

10 november: Näringslivsdagen på Campus Laholm, mer information kommer. 

25 november: Frukostmöte på Kaffe & Böner, Ryssgatan 11 i Laholm, kl. 8.00-9.00. Vi får besök av Kristian Nilsson, polis i Laholm. 

FrukostFREDAG

Drop-in sista fredagen i månaden på Kaffe & Böner, på Ryssgatan 11 i Laholm klockan 8.00. Den som har tid och lust kommer i tid, köper sin egen frukost och tar del av Winnets nyheter och varandras verksamheter. Vi brukar vara klara till klockan 9.00 men ibland är det flera som sitter kvar en längre stund för att prata och knyta kontakter. Har du förslag på saker du vill diskutera på frukostmötet, personer du vill vi ska bjuda in eller frågor skicka ett mail till medlem@winnetlaholm.se!

MEDLEMSMÖTEN & utbildningar

Winnet Laholm arrangerar medlemsmöten och utbildningar med varierat innehåll. Det kan vara föreläsningar, företagsbesök, workshops och prova-på-upplevelser. Under alla våra aktiviteter ges det utrymme för erfarenhetsutbyte. 

NÄRINGSLIVSDAGEN 2022

Näringslivsdagen 2022  är planerad till den 10 november och kommer att hållas på Campus Laholm, mer information kommer.
 

FLER AKTIVITETER HITTAR DU på