Kvinnor i nätverk Laholm

Kvinnors företagande

Företagandet är generellt lågt i Sverige. Andelen företag som drivs av kvinnor är drygt 27 procent. Under 2011 startades 31 procent av företagen av kvinnor och nio procent av kvinnor och män gemensamt. När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas. Det ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet, och därmed Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.

Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet på nya sätt – och samtidigt tjäna pengar. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet blir lika vanligt som bland män skulle det innebära 75 000 nya företag med 278 000 nya jobb i Sverige.

Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation som hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 100 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Det kan exempelvis handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare vid konferenser eller experter till tv-, radio och tidningar. Läs mer om Rättviseförmedlingen!

För att hålla dig uppdaterad kan du följa oss på