Starta eget

BRA-ATT-HA-LÄNKAR

Näringslivsenheten Laholms kommun
Till näringslivsenheten kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor som rör näringslivet och företagandet i kommunen.
 
Offensiva Laholm
Ett nätverk som har viktig uppgift att fungera som en länk mellan företagen och dessa, andra samhällsaktörer och kommunen. Detta skall ske genom träffar och aktiviteter som syftar till nätverksbildning och kontakter, ökad kunskap och affärsnytta.
 
Guldkvällen
Guldkvällen är en kväll arrangerad av Offensiva Laholm, där vi hyllar vårt goda företagsklimat och lyfter fram duktiga företagare och förebilder.
 
Visit Laholm
Visit Laholms destinationssajt är ett kommunalt initiativ och har i uppdrag att marknadsföra och visa Laholm från sina bästa sidor.

Magasin Laholm
En lokal näringslivstidning som marknadsför Laholm. I tidningen och på webbplatsen finns mycket att läsa om och för företagen i Laholm. 
 
Winnet Sverige
 
Jämställdhetskartan
Syftar till att ge en bredare, djupare, mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå. Sammanställer könsbaserad statistik och presenterar den på ett lättillgängligt sätt så att alla kan ta del av informationen.
 
Almi
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
 
Coompanion
Hjälper er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.
 
Nyföretagarcentrum
Ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.
 
Rättviseförmedlingen
Hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 130 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället.
 
Svenskt näringsliv
 
Timbanken
Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom olika områden.

För att hålla dig uppdaterad kan du följa oss på